Cây Để Bàn

Bạn đang ở đây


dua-agao-cay-de-ban
 
Giá179.000đ

Mới trai tim cam thach
 
Giá189.000đ

Mới dua-canh-le-cay-de-ban
 
Giá179.000đ

Mới huy-hoang-moi-cay-de-ban
 
Giá229.000đ

Mới dua-hong-phung
 
Giá179.000đ

duoi-phung-cay-de-ban
 
Giá179.000đ

 truong-sinh-cay-de-ban
 
Giá279.000đ

 
Giá159.000đ

tung la han kim cuong bonsai cay de ban
 
Giá509.000đ

Mới truc bach hop cay de ban
 
Giá179.000đ

Nổi bật trau ty phu lon cay de ban
 
Giá189.000đ

Nổi bật trau ba thai xanh cay de ban
 
Giá299.000đ

Trang


 • Kim Tiền Thủy Thủy Canh cây để bàn
  Kim Tiền Thủy (Vừa, Chậu tai bèo lùn TT vừa, Trong suốt)
 • kim thủy tùng cây để bàn chậu đất
  Kim Thủy Tùng (Vừa, Chậu trụ tròn, Đen)
 • Vạn Lộc Đỏ Thủy Canh cây để bàn
  Vạn Lộc Đỏ (Vừa, Chậu bầu dục TT vừa, Trong suốt)
 • phong loc hoa cay de ban
  Phong Lộc Hoa (Nhỏ, Chậu trụ tròn, Trắng, Đỏ)
 • kim phat tai cay de ban chau dat
  Kim Phát Tài (Vừa, Chậu trụ tròn, Trắng, Trắng)

Bạn muốn ứng tuyển

Hãy tham gia và thành công cùng Greeningoffice

028 3602 7576